Privacybeleid

Als jij iets bestelt, hebben we jouw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we je hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 10 november 2019.


WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS? 

EyelashProducts.nl, onderdeel van MyLashes gevestigd aan de Vorstweg 36,  5941NV te Velden, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.


WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING? 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die eyelashproducts.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met eyelashproducts.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD? 

Bij het plaatsen van een bestelling, vragen we om deze gegevens:

 •          Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 •          KvK nummer (indien van toepassing)
 •          BTW-nummer (indien van toepassing)
 •          N.a.w. gegevens.
 •          Geboortedatum (indien opgegeven)
 •          Telefoonnummer
 •          E-mailadres
 •          IP-adres
 •          Betaalgegevens (indien wordt afgerekend middels Pay.nl)


Daarnaast worden de volgende gegevens bewaard:

 •          Aankoopgeschiedenis
 •          Logingegevens


WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS VOOR GEBRUIKT?

 •          Om de bestelling mogelijk te maken en u op de hoogte te houden van de status van u bestelling en verzending
 •          Om u op de hoogte te houden van je producten, waaronder de verlenging en het beëindigen daarvan
 •          Bankgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van automatische incasso’s
 •          Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling en verzending
 •          Uw telefoonnummer wordt door ons alleen gebruikt indien communicatie per e-mail niet wenselijk is. Denk aan problemen met uw producten of het hulp bieden bij vragen
 •          Uw aankoopgeschiedenis wordt bewaard ten behoeve van wettelijke administratieve verplichtingen en voor uw eigen inzage in de bestelhistorie.
 •          Logingegevens worden vastgelegd om u toegang te kunnen geven tot uw eigen account
 •          IP-adres wordt gebruikt om eventuele BTW- en identiteitsfraude te kunnen opsporen.


WEBWINKELSOFTWARE

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor iXL Hosting. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Just Host heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. iXL Hosting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van iXL Hosting. iXL Hosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Just Host heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Just Host is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

Laposta

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Laposta. Laposta zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

E-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Just Host. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Just Host heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

PAYMENT PROCESSORS

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

VERZENDEN EN LOGISTIEK

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en DHL delen. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en DHL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

INZAGERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Het is ook mogelijk om een correctie- of verwijderverzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar info@eyelashproducts.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Op elk moment kun u ons verzoeken een export te maken van uw geregistreerde persoonsgegevens in. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Ben u geen klant meer van eyelashproducts.nl en wilt u dat uw gegevens niet alleen gearchiveerd worden maar ook geanonimiseerd, in het kader van het recht om ‘vergeten’ te worden? Stuur een e-mail naar info@eyelasproducts.nl en het wordt binnen 48 uur voor u in orde gemaakt. Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden dan verwijderd. Persoonsgegevens in facturen worden verwijderd mits er geen wettelijke bewaartermijn meer op rust.

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor de interne mailing.

 

DERDEN

Eyelashproducts.nl zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend in het kader van de uitvoering van uw bestelling aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden en medewerkers van eyelashproducts.nl hebben in het kader van de dienstverlening inzage in uw gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

COOKIES

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in uw browser worden opgeslagen. Eyelashproducts.nl gebruikt cookies om u te kunnen herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. De cookies stellen ons in staat om belangrijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren.

Daarnaast worden cookies gebruikt om uw sessie in de bestelprocedure, zodat alleen u toegang heeft tot uw eigen klantaccount.

Het is uiteraard mogelijk om uw browser zodanig in te stellen dat u geen cookies meer accepteert. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen en bestellingen te plaatsen.

 

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

KLACHT INDIENEN

U kunt bij ons een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@eyelashproducts.nl. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

WIJZIGING VAN PRIVACYBELEID

Eyelashproducts.nl behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag als u informatie nodig heeft over uw persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan vindt u op onze website altijd de meest recente versie.

Niets van deze website mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van Eyelashproducts.nl.